Sorumluluk

Sorumluluk

Alanımızdaki süreçleri en iyi şekilde analiz ederek müşteri ve paydaşlarımıza mahcup olmamak için tam performansla çalışırız. Üst yönetim tarafından alınan tüm kararları yukarıdan aşağıya kadar tüm birimlerde eksiksiz uygularız Alanımızdaki süreçleri en iyi şekilde analiz ederek müşteri ve paydaşlarımıza mahcup olmamak için tam performansla çalışırız. Üst yönetim tarafından alınan tüm kararları yukarıdan aşağıya kadar tüm birimlerde eksiksiz uygularız. Olumsuzlukla sonuçlanan durumlarda sorumluluğu hep birlikte yükleniriz. Ürünlerimizi belirli bir plan ve program çerçevesinde üreterek kalite ve zamandan asla ödün vermeyiz.

Müşteri ve paydaşlarımızla yazılı anlaşmalar dışında sözlü tüm konuşmaları dikkate alır ve üstlendiğimiz görevi tastamam yerine getiririz. Müşteri ve paydaşlarımıza karşı kapalı konumda olmayız. Her zaman şeffaf bir yaklaşımla karşılıklı olarak birbirimizin haklarını muhafaza ederiz.